• Sajjad Sadeghi

ز یاد می‌برم

به تکرار دوری، به تکرار غم

به تکرار صد واژه‌ی پر ز نم

به تکرار رگهای بی خون شده به تکرار هر نبض مدفون شده

به آغوش خیس از خیال غزل به تکرار جستن تو را از ازل

به هر بانگ خسته ز حزن درون به آلاله‌ی خفته در خوف و خون

به تکرار بی رونق هر نفس به تکرار کج نغمگی در قفس

به تکرار وزن و من و قافیه مثال شب و حیرت و بادیه

ز اندیشه و نام تو می‌روم چهل بگذراندم، دگر می‌برم

ز یاد آنچه در روح من خط کشید مرا از بر و موطن و خانه چید

3 views

Recent Posts

See All

آتشکده‌ی حزن درون

این غم چو به بیرون بنماید همه زشت است زیبایی من در غم پنهان درون است چهره اگرم سرخ نماید نه حقیقی است این شعله ز آتشکده‌ی حزن درون است

تو را نمی‌بینم

و من به هر که نظر می‌کنم تو را نمی‌بینم ز هیچ کس نگاهی به من نمی‌افتد نگاه مرده‌ات اما ز من نمی‌افتد زمین نمی‌افتد.

  • Facebook
  • Instagram
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey SoundCloud Icon
  • Twitter

© 2020 Sajjad Sadeghi

Designed & Managed by Driftwood Nature